U bent hier

Vlaams Landbouwinvesteringsfonds-VLIF

Laatste revisiedatum 07 apr '15
Afdrukken

Wat houdt deze maatregel in

Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) ondersteunt de Vlaamse land- en tuinbouw. Het investeringsbeleid wil landbouwers via financiële stimuli aanmoedigen om hun bedrijfsstructuren via investeringen voldoende snel aan te passen aan wijzigende omstandigheden. Investeringssteun wordt verleend voor investeringen die gericht zijn op een:

  • verlaging van de productiekosten;
  • verbetering en omschakeling van de productie;
  • verhoging van de kwaliteit;
  • verbetering van het leefmilieu, de hygiënische omstandigheden en/of de normen op het gebied van dierenwelzijn;
  • bevordering van de diversificatie van de activiteiten.

De investeringssteun mag niet in strijd zijn met het beleid op andere vlakken (marktbeleid, milieubeleid, ruimtelijk beleid...) en mag de doelstellingen hiervan niet doorkruisen.

Meer informatie over deze steunmaatregel kan u terugvinden op de website lv.vlaanderen.be (subsidies/VLIF-investeringssteun).

Naast de professionele land- en tuinbouwer verstrekt VLIF ook steun aan:

Contact informatie

Meer informatie kan u bekomen bij de hoofdzetel en de provinciale buitendiensten van VLIF:

Vlaams Landbouwinvesteringsfonds - VLIF
Structuur en Investeringen
Koning Albert II laan
35 bus 41 - Ellipsgebouw (4de verdieping)
1030
Brussel
T
02 552 74 70
F
02 552 74 71