U bent hier

Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF)

Laatste revisiedatum 20 jul '15
Afdrukken

Wat houdt deze maatregel in

Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) ondersteunt de Vlaamse land- en tuinbouw. Het investeringsbeleid wil landbouwers via financiële stimuli aanmoedigen om hun bedrijfsstructuren via duurzame investeringen voldoende snel aan te passen aan wijzigende omstandigheden. Volgende maatregelen vallen onder de VLIF-steun

  • Steun aan investeringen op het landbouwbedrijf;
  • Projectsteun voor innovaties in de landbouw;
  • Steun voor verwerking en afzet van land- en tuinbouwproducten;
  • Steun aan niet-productieve investeringen op het landbouwbedrijf;
  • Overnamesteun voor jonge landbouwers;
  • Steun voor ontwikkeling van kleine landbouwbedrijven.

Sinds 5 januari 2015 verlopen alle VLIF steunaanvragen via het e-loket voor Landbouw en Visserij: www.landbouwvlaanderen.be.

Ook nieuw in PDPO III (Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling 2014 – 2020) is dat er gewerkt wordt met indienperiodes. De eerste indienperiode liep van

Meer informatie over de doelgroep, de steunmogelijkheden en de omvang van de steun kan u terugvinden op:

Contact informatie

Meer informatie kan u vinden op de webiste lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/vlif-steun-voor-de-land-en-tuinbouw 

U kan ook terecht op de hoofdzetel en de provinciale buitendiensten van VLIF:

Vlaamse Overheid - Departement Landbouw en Visserij
Afdeling Ondernemen en Ontwikkelen
Koning Albert II laan
35 bus 40
1030
Brussel
T
02 552 74 70
F
02 552 74 71
inge.vandenbossche@lv.vlaanderen.be