U bent hier

Strategische ecologiesteun

Afdrukken

Gezien het beperkte budget voor de ecologiepremie was het noodzakelijk om de steunpercentages te verlagen vanaf 11 juni 2014. Zonder deze ingreep zou het budget al voor deze zomer zijn opgebruikt.

In tegenstelling tot de eerder aangekondigde berichten gelden de nieuwe steunpercentages enkel voor steunaanvragen ingediend vanaf 11 juni 2014.

EP-PLUS steunregeling

Vanaf 11 juni 2014 geldt voor de EP-PLUS steunregeling volgende subsidietabel:

Ecoklasse

Ecologiegetal

Subsidiepercentage kmo

Subsidiepercentage go

A

9-6

25%

12,5%

B

4-3

10%

5%

C

2

5%

0%

D

1

5%

0%

Deze subsidietabel geldt voor milieu-investeringen, investeringen op energiegebied en voor investeringen ten behoeve van energie uit hernieuwbare energiebronnen of hoogrenderende warmtekrachtkoppeling.

Strategische ecologiesteun

Vanaf 11 juni 2014 worden de steunpercentages voor de steunregeling voor strategische ecologieprojecten op 0 % gezet. Deze percentages zijn van toepassing op alle aanvragen die worden ingediend vanaf 11 juni 2014.

European Entrepeneurial Region 2014
Vlaanderen In Actie Pact 2020